Primrose, White Evening - Oenathera albicaulis

The Plant w/Flower

The Pollen

   
Electron microscopy

Primrose, White Evening - Oenathera albicaulis pollen 400X (141┬Ám)


Internet Links